radon trong không khí

Radon trong không khí và chúng ta tiếp xúc với nó như thế nào?

Radon xâm nhập vào các tòa nhà thông qua các vết nứt và đường thoát nước ở nền móng, khoảng trống giữa các tấm ván sàn. Nó cũng có thể khuếch tán vào không khí từ nước sinh hoạt hoặc vật liệu xây dựng. Chúng ta liên tục tiếp xúc với chất phóng xạ trong …

Radon trong không khí và chúng ta tiếp xúc với nó như thế nào? Xem chi tiết &raquo